Tehostettua, ympärivuorokautista palveluasumista on tarjolla ryhmäkoti Ihantalassa, joka on erityishoidon yksikkö muistihäiriöisille asukkaille, jotka tarvitsevat alentuneen toimintakykynsä vuoksi ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa. Ryhmäkodissa on 11 asuntoa, yhteinen keittiö, olotupa ja saunaosasto. Ryhmäkoti sijaitsee palvelukeskuksen Piikki-nimisessä palveluosassa. Ryhmäkodin pakotteeton hoitoideologia on mukaeltu kanadalaisesta "gentle care" -mallista Haanojan palvelukeskuksen yksinoikeudella Ihantala-malliksi. Mallista pieni kuvauspätkä:

Asukas on kaiken keskipiste omine tarpeineen, jokaisen yksilöllisyys tiedostetaan ja siihen rohkaistaan. Asukkaat osallistuvat voimiensa ja halunsa mukaan jokapäiväisiin kodin tehtäviin yhdessä henkilökunnan kanssa. Yksilöllisyys: Jokaisella asukkaalla on oma huone, yksityisalue, jonka hän on sisustanut omilla huonekaluilla, tavaroilla ja jossa hän säilyttää omia vaatteitaan. Kodinomainen sisustus antaa asukkaalle kotiin kuulumisen tunteen ja oman elämänhallinnan tunteen. Arvostus: Asukkaan historiaa on selvitetty yhdessä omaisten kanssa ja hänen elämänhistoriansa tiedostetaan ja sitä kunnioitetaan.

Haanojan palvelukeskuksella on ostopalvelun puitesopimus Kouvolan kaupungin kanssa. Tämä tarkoittaa, että Kouvola ostaa asukkaalle erillisellä asukaskohtaisella päätöksellä palveluita. Kunta laskuttaa asukkaalta asiakasmaksulain mukaisen, asukkaan maksuvaraan perustuvan palvelumaksun. Maksuvaraan vaikuttavat mm. asukkaan omat tulot ja varallisuus.

Asukas maksaa lisäksi Haanojan palvelukeskukselle asunnon vuokran ja päivittäisen ateriapalvelumaksun. Hakeminen ryhmäkoti Ihantalaan tapahtuu Kouvolan kaupungin asumispalveluohjauksen  kautta.

Ryhmäkodin omavalvontasuunnitelma

 

       ulkoilmakuvia v. 2007 kesällä 013

 Ryhmäkodin pihamaata   

Additional information

© Haanojan palvelukeskus - 2018