Sosiaali- ja terveysministeriön STM:n määritelmän mukaan palveluasumiseen kuuluu asunnon lisäksi erilaisten palveluiden järjestäminen, kuten siivous-, pyykki-, hygienia- ja hoivapalvelut. Palveluasumisessa kiinnitetään huomiota liikkumisen esteettömyyteen, turvapalveluihin ja apuvälineisiin. Lisäksi palvelutaloissa on yhteistiloja. 

Palveluasumisessa asukas maksaa asunnostaan vuokran ja palvelumaksun valitsemansa palvelutason mukaan. Palveluasuminen on kodin ja laitoshoidon väliin sijoittuva asumismuoto. Kelan etuudet on haettavissa palveluasumiseen. Kelalta voi hakea eläkkeensaajan hoitotukea ja asumistukea sekä lisäksi verottajalta voi hakea osasta palvelumaksua kotitalousvähennystä. Hoitotuen saamisen ratkaisee mm. lääkärin laatima terveydentilalausunto ja asumistuki on tulosidonnainen.

Palveluasumisessa ei ole ympärivuorokautista henkilökuntaa. Mikäli henkilö tarvitsee paljon päivittäistä ympärivuorokautista apua ja hänellä on lisäksi dementiadiagnoosi, tarjotaan hänelle ryhmäkodin kaltaisia asumispalveluita. Ryhmäkodissa on mahdollisuus ympärivuorokautiseen avun saantiin.

 

 

Additional information

© Haanojan palvelukeskus - 2018