Tehostetun palveluasumisen palveluseteli

Asukkaaksi ryhmäkoti Ihantalaan voi tulla myös kunnan myöntämällä palveluasumisen palvelusetelillä. Kouvolan kaupungin SAS-ryhmän mahdollisesti myöntämä tehostetun palveluasumisen palveluseteli käy osamaksuksi tehostetun palveluasumisen yhteydessä annettavan hoidon ja hoivan kustannuksiin. Vuokraa ja aterioita palveluseteli ei korvaa. Palveluseteli antaa asiakkaalle tai hänen läheisilleen mahdollisuuden itse päättää, miltä kunnan hyväksymältä yritykseltä palvelu hankitaan. Ryhmäasuminen sopii parhaiten henkilölle, jonka perusturvallisuus on muistihäiriön vuoksi vaarantunut ja joka voi saada yhteisöllisyydestä päiviinsä mielekästä sisältöä, turvallisuutta, huolenpitoa ja seuraa. Hänen yksityisyyttään ja elämänhistoriaansa kunnioitetaan ja huomioidaan hänen kohtelussaan.  

Palvelumaksu ryhmäkodissa sisältää:  ympärivuorokautinen hoiva ja hoito, siivous ja pyykkihuolto, lääkehuollon ylläpito (ei lääkkeitä), avustaminen päivittäisissä toiminnoissa ja hygienia-apu, päivittäinen viriketoiminta ja tietysti yhdessäoloa kodinomaisessa hengessä. Vakituisen asukkaan kanssa tehdään lisäksi eri maksusta asunnon vuokrasopimus sekä ateriasopimus päivittäisistä aterioista. Asukkaan on mahdollista hakea Kelalta hoitotukea ja asumistukea. Hoitotuen saamisen ratkaisee terveydentila ja asumistuki on tulosidonnainen.

 

Tavallisen palveluasumisen palveluseteli

Haanojan palvelukeskus on myös hyväksytty Kouvolan kaupungin tavallisen palveluasumisen palvelusetelipalvelun tuottajaksi. Kun asiakas tarvitsee hoivapalveluita, tulee hänen selvittää oikeutensa Kouvolan kaupungin mahdollisesti myöntämään palveluseteliin. Hakija ottaa yhteyttä oman alueensa asumispalveluohjaajaan, joka tekee hänen luokseen arviointikäynnin. Mikäli asiakas on arvioinnin perusteella oikeutettu palveluseteliin, lähettää asumispalveluohjaaja hänelle kotiin päätöksen ja palvelusetelin arvon. Tämän jälkeen asiaks valitsee mihin palvelutaloon hän laittaa hakemuksensa. Hoivapalvelumaksun suuruus määräytyy asiakkaan bruttotulojen perusteella yksilöllisesti. Seteliä käytetään hoivamaksun kattamiseen. Hoivamaksun omavastuu, ateriat, tuki- ja peruspalvelut sekä vuokra maksetaan erikseen. Palvelusetelin omavastuuosuus ei oikeuta verotuksessa kotitalousvähennykseen. Kelan asumis- ja hoitotukea on mahdollista hakea.

Additional information

© Haanojan palvelukeskus - 2018